Thema Workshop

Awaken your inner DIVA 
Awaken your inner divine

De waarde van je ware zelf

Zomer 2023

van 16 tot 21 juli

Welkom op ons zomerseminar dat werd ontwikkeld door Ingeborg TM Sergeant om je in een korte tijd te inspireren bij het ervaren van een blijvend zelfvertrouwen.

 

Zelfvertrouwen is een basiseigenschap,

een essentiële voorwaarde voor een vredig, vervuld en tevreden leven.


 

Het is meer dan enkel een gevoel, het is een zijnstoestand.

Zelfvertrouwen is een ervaring.

Het is een bepaalde manier van LEVEN.  

Het is een beweging naar het leven en er niet van weg.

Een beweging om alle feiten met respect te benaderen in plaats van deze te ontkennen.

Je gaat opereren vanuit (ware) zelfverantwoordelijkheid en liefde.


 

Zelfvertrouwen start met de ervaring dat je jezelf competent voelt om met de basisuitdagingen van het leven om te gaan. In vrede en vertrouwen met jezelf, je fysieke lichaam, je emoties, je denken, je zingeving en uiteindelijk in vrede en vertrouwen met de ander.
Die ander komt pas later aan bod. Als je de ander wil veranderen, ben je ver van huis.

De ander leert je keer op keer naar je ware zelf terug te keren.

Ben je bereid om te verinnerlijken in een prachtige omgeving van verstilling en verdieping? Ben je klaar voor je inner divine?

Zelfvertrouwen is vertrouwen hebben in je mogelijkheid om te overzien, om je te openen voor inspiratie en zo oplossingen te ontdekken. Het is vertrouwen hebben dat je iets kan leren en zo keuzes kan maken en beslissingen kan nemen die een respons zijn op de dagelijkse veranderingen.

Het is de ervaring hebben dat succes, vervulling en vreugde voor jou juist zijn en natuurlijk.

 

Tijdens ons zomerseminar van 2023 zal je via interactie, meditatie en contemplatie inzicht ontvangen over je ware zelf, je zelfvertrouwen en je eigenwaarde.


Alle Dru yoga-sessies en de volledige workshop begeleiding is in handen van Ingeborg zelf.

Ingeborg TM Sergeant

Studeerde in 1988 af aan de Studio Herman Teirlinck. Ze was actief op heel wat vlakken: theater, televisie en muziek.

 

De voorbije 20 jaar heeft zij zich geschoold en verdiept in meditatie, yoga en allerhande stromingen van zelfontwikkeling. 

Ze volgde de twee jaar durende opleiding 'intuïtieve ontwikkeling'. In Wales volgde ze een vier jaar durende opleiding tot Dru yoga docent. Ingeborg is Lightbodydocent en volgde ondermeer in Oregon bij Lumin Essence meerdere vervolgopleidingen wat van haar een zeer gedegen meditatiebegeleider heeft gemaakt.

In 2006 werd Ingeborg Oneness trainer aan de Oneness university in Andra Pradesh in India. In 2009 werd Ingeborg Master Instructor Integrated Energy Therapy en ze studeerde hetzelfde jaar af als soundhealer bij de Healing Sounds school van Jonathan Goldman in Denver, Colorado.

Ingeborg heeft in 2020 haar psychologieopleiding afgerond aan de NCOI Rotterdam.

 

VZW De Essentie - Irislaan 3 - 8470 Gistel - 0495 52 60 42